نگهداری مدارک ۹۰ درصد مردم درون خودرو

نگهداری مدارک 90 درصد مردم درون خودرو

نگهداری مدارک ۹۰ درصد مردم درون خودرو

رئیس شهربانی آگاهی ایلام از بی توجهی مردم نسبت به نگهداری اسناد و مدارک خود در تو یا درون خودرو انتقاد کرد و گفت: ۹۰ درصد مردم مدارک شناسایی، خودرو و حتی کارت های اعتباری شان را تو یا درون خودرو نگه می دارند.

به گزارش آگاهی ها خودرو به نقل از ایرنا ، سرهنگ علیرضا گوهری  اظهار کرد: یکی از دغدغه های شهربانی در این استان نگهداری اسناد و مدارک در تو یا درون خودرو هاست که زمینه دزدی خودرو افزایش می دهد.

وی افزود: هم اکنون گواه هستیم بیشترین باره دزدی خودرو برای دزدی وسایل تو یا درون خودرو و اسناد و مدارک تو یا درون دم انجام شده است. سرهنگ گوهری پافشاری کرد: برخی کسان بدلیل اینکه مدارک خودرو را در تو یا درون دم نگهداری می کنند، هنگام دزدی بویژه در شب ها تا چندین ساعت آگاه نمی شوند در حالیکه اگر دم را نزد خود نگهداری کنند و در کمترین زمان جستار دزدی را به شهربانی آگاهی دهند سرعت کشف نیز بیشتر خواهد بود. رئیس شهربانی آگاهی ایلام یادآور شد: خرید و فروش قولنامه ای خودرو نیز از دیگر کاستی ها استان ایلام است چون در دیگر استان ها به محض اینکه کسان اقدام به خرید و یا فروش خودرو می کنند برای نقل و انتقال اسناد و مدارک اقدام می شود و همین عامل راه را برای سوء کاربرد کسان می بندد در حالیکه ایلامی ها نسبت به این جستار چندانی توجهی نشان نمی دهند.

وی اضافه کرد: این چگونگی در زمینه نگهداری اشیای قیمتی بویژه زر و وجه نقد در خانه ها نیز نگریستن می شود، برخی شهروندان جواهرات و حتی وجوه نقد خود را نیز در خانه نگهداری می کنند و با پروا به اینکه بیشتر خانه ها شهر ایلام از امکانات ایمنی برای جلوگیری از ورود سارقان برخوردار نیستند، زمینه برای دزدی خانه ها نیز بیشتر است.

باید بخوانید:  آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی

سرهنگ گوهری گفت: فرآوری امنیت نیازمند همکاری همگانی مردم است، شهربانی از توان نیرویی و تجهیزاتی برای مهار همگی وسایل نقلیه و خانه ها مردم برخوردار نیست بنابراین عموم شهروندان باید با اقدام های پیشگیرانه و نگهداری از اموال و دارایی های خود راه را بر سوء کاربرد سارقان ببندند.

باید بخوانید:   لیست قیمت روز خودرو

منبع : دنیا خودرو

آخرین اخبار خودرو را در این صفحه ملاحظه کنید